Modlitewnik

Modlitwa o powołania 1

Panie Jezu, Ty widzisz
grzeszność i nędzę człowieka.
Widzisz, że dzisiejszy świat
tak bardzo pragnie miłości i pokoju.
Prosimy Cię, wejrzyj na całą ludzkość
i poślij jej świętych kapłanów, 
którzy z radością świadczyć będą o Tobie.
Daj tym, których powołujesz odwagę, 
z jaką świadczyli o Tobie
pierwsi Apostołowie
i pomóż im wytrwale
świadczyć swoim życiem 
o Twojej bezgranicznej miłości.

Amen

Modlitwa o powołania 2

Panie Jezu Chryste,
Ty przychodząc na ziemię
przyniosłeś światu pokój;
więźniom głosiłeś wolność,
płaczącym radość,
a będąc Bogiem
zniżałeś się do człowieka.
Prosimy Cię, wlej w serca młodych
pragnienie naśladowania Ciebie.
Daj, by wielu młodych zapragnęło
stać się Twoimi naśladowcami.
Daj, by tak, jak Ty, potrafili
nieść radość i pokój pośród tych,
do których ich poślesz.

Amen

Modlitwa o powołania 3

Jezu Chryste, Dobry Pasterzu,
spójrz z miłością na Swoją Owczarnię
i poślij jej świętych pasterzy.
Wzbudź w sercach wielu młodych
entuzjazm i pragnienie służenia Tobie.
Naucz ich kochać Cię bezgranicznie
i całym życiem służyć Tobie w innych.
Dodaj im sił, by potrafili 
wyrzekać się tego, co przyziemne,
a swoje oczy i serca
zawsze kierowali ku Tobie. 
Amen


Modlitwa o powołania 4

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali
o nowych pracowników do Twojej Winnicy.
Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc
i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie.
Pomóż im odczytać Twoją wolę,
poznać ją, ukochać i realizować.
Udziel im obficie darów Twojego Ducha,
aby na drodze swojego powołania
nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.
Maryjo, Mistrzyni życia duchowego 
i Wychowawczyni powołań kapłańskich 
módl się za nimi.

Modlitwa o powołania do życia konsekrowanego

Ojcze Święty, Ty wszystkich wiernych wzywasz do doskonałej miłości,
wielu jednak powołujesz do wierniejszego naśladowania Twojego Syna,
spraw, aby życie wszystkich powołanych do stanu zakonnego
było dla Kościoła i dla świata znakiem Twojego Królestwa.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa o powołania 5

Panie nasz Boże i Przyjacielu, dziękujemy Ci, że możemy przed Tobą stawać z naszą ograniczonością i mówić do Ciebie prostymi słowami. Ty jesteś źródłem wszelkich dobrych pragnień rodzących się w naszych sercach.

Świat nieustannie potrzebuje Ciebie, chociaż wyrywa się i szuka szczęścia poza Tobą. Prosimy Cię Najlepszy Ojcze, dodawaj odwagi młodym ludziom, aby uwiedzeni Twoją troskliwą Miłością, z gorliwością i zapałem wybierali Ciebie. Niech zapragną życia poświęconego wyłącznie Tobie i służbie wspólnocie Kościoła, niosąc światło Twojego pokoju w serce każdego człowieka. Zapal w nich pragnienie coraz mocniejszego poznawania Ciebie, by będąc przekazicielami Słowa potrafili być także Jego wykonawcami, ukazując w świecie prawdziwy obraz Jezusa – naszego Boskiego Brata. Zabierz od nich wszelkie lęki, które nie pozwalają im w pełni odpowiedzieć na Twoje zaproszenie aby uczynili Cię Przewodnikiem na swojej drodze. Amen.


Modlitwa o powołania do Zakonu Pijarów 1

Najmiłościwszy Jezu, który powiedziałeś: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” i uczyłeś nas, aby prosić o nowych głosicieli Ewangelii słowami: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało! Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje!”; wejrzyj łaskawie na dzieci, które Cię jeszcze nie znają i których nie ma kto obdzielić chlebem pobożności; zapal w sercach wielu młodych Boży ogień, który pobudzi ich do całkowitego poświęcenia się chrześcijańskiemu wychowaniu młodych według przykładu Świętego Józefa Kalasancjusza, aby w krótkim czasie wszystkie dzieci świata nieustannie chwaliły Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.


Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami
Święty Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami
Święty Pompiliuszu Pirrotti – módl się za nami


Modlitwa o powołania do życia konsekrowanego

Panie Jezu, powierzamy Ci dzisiaj wszystkich tych, 
którzy w swoich sercach słyszą Twoje zaproszenie
do wejścia na drogę rad ewangelicznych.
Dzisiejszy świat daje im wiele innych, 
bardziej atrakcyjnych propozycji.
Nie pozwól jednak, by ciekawość świata
zagłuszyła w nich Twój głos.
Nie daj, aby sprzeniewierzyli się 
Twemu zaproszeniu, 
ale napełnij ich serca prawdziwym 
zawierzeniem i zaufaniem Tobie.
Dodaj im sił do pełnienia Twojej woli
i do kroczenia Twoimi ścieżkami.

Amen

Modlitwa o powołania do Zakonu Pijarów 2

Jezu Chryste, spójrz na dzisiejszy świat. Jest tyle potrzebujących młodych ludzi, a lekarzy wciąż mało. Obdarz nasz zakon pijarski licznymi zastępami współbraci, którzy Twoją mocą ratować będą zagubionych od wiecznego potępienia. Ty widzisz, jak wiele jest na świecie zła i obojętności. Spraw, by rozwijały się nasze wspólnoty, które nieustanną modlitwą i pracą wspomagałyby młodych w dążeniu do świętości i wypraszałyby potrzebne łaski. Daj młodym ludziom odwagę w podjęciu twojego zaproszenia do kroczenia za Tobą; obdarz ich radością i zaufaniem w Twoje prowadzenie. Amen.


Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!
Święty Józefie Kalasancjuszu, przyjacielu i opiekunie młodzieży – módl się za nami!
Święci i Błogosławieni Rodziny Kalasantyńskiej – módlcie się za nami!


Modlitwa do Ducha Świętego o nowe powołania do Zakonu Pijarów

Duchu Święty, Duchu Miłości,
dziękujemy Ci za powołanie każdego pijara: nowicjusza, kleryka, brata zakonnego i kapłana.
Każde z nich ubogaca Kościół Chrystusowy i zapewnia trwanie dzieła św. Józefa Kalasancjusza.


Duchu Święty, Duchu Radości,
prosimy Cię wejrzyj na dzieci i młodzież, oni szczególnie dziś potrzebują świętych kapłanów, jako wiernych świadków miłości Boga względem każdego człowieka. Wejrzyj na Kościół odczuwający konieczność osób zakonnych, które będą wyraźnymi świadkami radości płynącej z życia konsekrowanego: z czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.


Duchu Święty, Duchu Życia,
to Ty otwierasz serca na Boże wołanie. Uczyń otwartymi serca i umysły młodych, by usłyszeli Boży głos, proponujący im pełnię życia w służbie Ewangelii i przynoszący niezawodną nadzieję bycia z Tobą.

Amen.


Modlitwa o powołania z mojej parafii, wspólnoty, duszpasterstwa

Jezu Chryste, Ty wezwałeś swych uczniów, aby porzucili wszystko i poszli za Tobą. Spraw, aby wielu za ich przykładem mogło opuścić to, co ziemskie i dążyć do tego, co boskie. Prosimy Cię o liczne powołania kapłańskie i zakonne z mojej parafii, wspólnoty czy duszpasterstwa, aby nigdy nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Św. Józefie Kalasancjuszu – módl się za nami!
Święci i Błogosławieni Rodziny Kalasantyńskiej – módlcie się za nami!


Modlitwa o powołania za pośrednictwem Matki Bożej

Panno Maryjo, pokorna Córko Najwyższego,
w Tobie spełniła się w przedziwny sposób tajemnica Bożego powołania.
Ty jesteś obrazem tego, czego Bóg dokonuje w człowieku, który Mu zaufa;
w Tobie wolność Stwórcy ukazała w pełni wolność stworzenia.


Ten, który narodził się z Twojego łona,
połączył w jednej woli zbawczą wolność Boga i posłuszną wierność człowieka.
Dzięki Tobie powołanie Boże zyskuje ostateczne potwierdzenie w odpowiedzi Boga-Człowieka.
Ty, strzeżesz wielkodusznego «tak» każdego z nas, pełnego radości i miłości.


Święta Maryjo, Matko każdego powołanego,
spraw, aby wierzący potrafili odpowiedzieć z wielkoduszną odwagą na Boże wezwanie
i byli radosnymi świadkami miłości do Boga i do bliźniego.
Królowo naszego Zakonu, która kierujesz krokami ludzkości, wszystkim młodym wskaż Tego,
co jest «światłością prawdziwą, która oświeca każdego człowieka» (J 1, 9). Amen!