Modlitewnik

Modlitwa o powołania 1

Z Ewangelii według św. Marka (Mk 10, 17-22)

Gdy wyruszał w drogę, przybiegł pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, zapytał: „Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu odrzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: Nie popełniaj morderstwa, nie cudzołóż, nie kradnij, nie składaj fałszywego zeznania, nie dokonuj grabieży, otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę”. On Mu odpowiedział: „Nauczycielu, przestrzegałem tego wszystkiego od młodości”. Wtedy Jezus przyjrzał mu się, umiłował go i powiedział: „Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem wróć i chodź za Mną”. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości.


Pomódl się fragmentem Psalmu 139

Przenikasz i znasz mnie Panie.
Wiesz, kiedy kładę się i wstaję,
i czytasz z daleka w moich myślach.
Czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem
i wiesz o wszystkich drogach moich.
Zanim się zjawi słowo na moim języku,
Ty, Panie, znasz je w całości!
Ze wszystkich stron mnie ogarniasz
i kładziesz na mnie swą rękę.
Przedziwna jest Twoja wiedza o mnie;
przerasta mnie, nie mogę jej pojąć!
To Ty ukształtowałeś mi nerki,
przygarnąłeś mnie już w łonie matki!
Będę Cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów:
przedziwne są dzieła Twoje
a dusza moja poznała je dobrze.
Przeniknij i poznaj moje serce, Boże,
wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki!
Zobacz, czy idę drogą nieprawą,
Poprowadź mnie drogą odwieczną!

Modlitwa o powołania 2

Z Ewangelii według św. Marka (Mk 10, 28-30)

Wówczas Piotr powiedział do Niego: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zapewniam was: Każdy, kto opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci albo pole ze względu na Mnie i ze względu na Ewangelię, otrzyma stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a Życie wieczne w przyszłości”.


Odmów 10 Zdrowaś Maryjo... w intencji młodych – niezdecydowanych.

Modlitwa o powołania 3

Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 8, 19-20)

Wtedy przyszedł do Niego pewien nauczyciel Pisma i powiedział: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”.

Pomyśl w chwili ciszy jakie miejsce dajesz Jezusowi w swoim domu?


Modlitwa o powołania 4

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 14, 25-27)

Szły za Nim wielkie tłumy. Jezus zwrócił się do nich i powiedział: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem”.

Odmów swoją ulubioną modlitwę w intencji tych, co chcieli by rozpocząć życie zakonne bądź drogę ku kapłaństwu ale boją się, że nie dadzą rady.