Modlitewnik

Modlitwa dnia

Panie Jezu, Ty widzisz
grzeszność i nędzę człowieka.
Widzisz, że dzisiejszy świat
tak bardzo pragnie miłości i pokoju.
Prosimy Cię, wejrzyj na całą ludzkość
i poślij jej świętych kapłanów, 
którzy z radością świadczyć będą o Tobie.
Daj tym, których powołujesz odwagę, 
z jaką świadczyli o Tobie
pierwsi Apostołowie
i pomóż im wytrwale
świadczyć swoim życiem 
o Twojej bezgranicznej miłości.

Amen

Modlitewnik