Modlitewnik

Modlitwa dnia

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 14, 25-27)

Szły za Nim wielkie tłumy. Jezus zwrócił się do nich i powiedział: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za Mną, nie może być moim uczniem”.

Odmów swoją ulubioną modlitwę w intencji tych, co chcieli by rozpocząć życie zakonne bądź drogę ku kapłaństwu ale boją się, że nie dadzą rady.


Modlitewnik