Modlitewnik

Modlitwa dnia

Jezu Chryste, Dobry Pasterzu,
spójrz z miłością na Swoją Owczarnię
i poślij jej świętych pasterzy.
Wzbudź w sercach wielu młodych
entuzjazm i pragnienie służenia Tobie.
Naucz ich kochać Cię bezgranicznie
i całym życiem służyć Tobie w innych.
Dodaj im sił, by potrafili 
wyrzekać się tego, co przyziemne,
a swoje oczy i serca
zawsze kierowali ku Tobie. 
Amen


Modlitewnik