Modlitewnik

Modlitwa dnia

Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 8, 19-20)

Wtedy przyszedł do Niego pewien nauczyciel Pisma i powiedział: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”.

Pomyśl w chwili ciszy jakie miejsce dajesz Jezusowi w swoim domu?


Modlitewnik