Modlitewnik

Modlitwa dnia

Jezu Chryste, spójrz na dzisiejszy świat. Jest tyle potrzebujących młodych ludzi, a lekarzy wciąż mało. Obdarz nasz zakon pijarski licznymi zastępami współbraci, którzy Twoją mocą ratować będą zagubionych od wiecznego potępienia. Ty widzisz, jak wiele jest na świecie zła i obojętności. Spraw, by rozwijały się nasze wspólnoty, które nieustanną modlitwą i pracą wspomagałyby młodych w dążeniu do świętości i wypraszałyby potrzebne łaski. Daj młodym ludziom odwagę w podjęciu twojego zaproszenia do kroczenia za Tobą; obdarz ich radością i zaufaniem w Twoje prowadzenie. Amen.


Maryjo, Królowo Szkół Pobożnych – módl się za nami!
Święty Józefie Kalasancjuszu, przyjacielu i opiekunie młodzieży – módl się za nami!
Święci i Błogosławieni Rodziny Kalasantyńskiej – módlcie się za nami!


Modlitewnik