Zakon Pijarów

Zakon Szkół Pobożnych zwany także Zakonem Pijarów to wspólnota kapłanów i braci, którzy – pracując w ponad trzydziestu krajach świata - poświęcają swoje życie wychowaniu dzieci i młodzieży na wzór Założyciela Zakonu św. Józefa Kalasancjusza.

Pijar to...


Hasło Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów) brzmi:
Pietas et Litterae
(Pobożność i Nauka)

Pełna nazwa naszego Zakonu:
Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Nazwa popularna:
Pijarzy
(od słowa piae = pobożny wywodzącego się z łacińskiej nazwy Scholae Piae, co oznacza: Szkoły Pobożne)

Patronka:
Matka Boża Szkół Pobożnych

Założyciel:
św. Józef Kalasancjusz